Nadácia Aľony Kurotovej


IBAN: SK40 8330 0000 0027 0215 8637
Názov banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT (BIC) kód: FIOZSKBAXXX
Adresa banky: Dunajská 1, 811 08 Bratislava
Váš dar
Total: